Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson

Езикът на омразата подбужда към дискриминация и омраза, но вероятно най-опасната му характеристика е, че той създава условия, които улесняват и насърчават извършването на престъпления от омраза.

Данните показват широко разпространение на сексистки език в спортните среди у нас. Физическият тормоз (насилие) под формата на сексуални докосвания също е широко разпространен:

  • Физическият тормоз (насилие) под формата на сексуални докосвания също е широко разпространен:
  • 31.2% от респондентите са били свидетели на докосване/опипване на интимни части от тялото  на свои съотборници без тяхно желание.
  • Близо 11% са станали свидетели на внезапно целуване по устните на лица без тяхно желание,
  • 9.4% от респондентите са били свидетели на подтикване на лица към сексуален акт без тяхно желание. Тези проценти показват широкото разпространение на физически форми на сексуален тормоз, които допълват вербалните.