Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson

Примери:

Статии, които обсъждат външния вид на жена политик, а не техните идеи; телевизионна програма, в която жените се появяват само като свидетели или в стереотипна и сексуализирана роля и само понякога в като експерт; Интернет приложения, изпращащи някои оферти към работодатели само за мъже поради предубедени алгоритми.

Защо трябва да се борим с това?

uСексистките изявления в медиите поддържат стереотипи, ограничават жените и мъже с тесен набор от роли и причиняват осезаема вреда. Някои хора, напр. млади жени, журналисти и активистки, повлияни от сексистки изявления могат да се премахнат от социалните мрежи, за да избегнат подигравки и обиди.

uСексистките изявления в медиите поддържат стереотипи, ограничават жените и мъже с тесен набор от роли и причиняват осезаема вреда. Някои хора, напр. млади жени, журналисти и активистки, повлияни от сексистки изявления могат да се премахнат от социалните мрежи, за да избегнат подигравки и обиди.