Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson

Доминираните от жени спортове се омаловажават — такива спортове са по-малко финансирани и по-малко отразявани в медиите, мъжете, които играят така наречените „женски“ спортове стават обект на подигравки; медиите задават въпроси на спортистки за личния им живот и заснети в сексуални пози; музеите не споменават приноса на жените към историята на изкуството; темата за преследването и тормоза в изкуството и спорта се заглушава.

Факт: в рамките на Световното първенство за жени през 2019 г. от националните отбори са платени 30 милиона щатски долара, докато сумата на бонусите, изплатени в рамките на шампионата за мъже през 2018 г. е 400 милиона долара, т.е. 13 пъти повече.