Course Content
Език и комуникация
Спортът е поле, в което половите стереотипи играят важна роля, което води до чести прояви на насилие, основано на пола. Последното най-често се проявява като обиден език или жестове, включително сексуален тормоз, като засяга по-често момичета/жени, по-рядко момчета/мъже. Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.
0/6
Извличане и анализ на информация от текстове
Проучване на моделите на извличане на информация от публикации, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, основани на пола в спорта. Когато четем медиен текст трябва обезателно да потърсим доказателство за достоверност. Фалшивите новини преобладават, особено в социалните мрежи и затова трябва да се проверяват поне 2 -3 източника. Трябва да се провери дали пишештия или говорещия е специалист в дадена област, дали поднася информацията безпристрастно и обективно. Не на последно място трябва да се проверява достоверността на поднесените данни – точни, коректни, пълни и ясно изказани.
0/3
Умения за превенция и борба с проблема за насилието в спорта, основано на пола.
0/1
Програма за обучение на журналисти
About Lesson
  • Премахнете всички сексистки изрази
  • Свържете имената на професии, титли, степени  и функции
  • Използвайте женски и мъжки род  в съобщенията, адресирани до всички
  • Използвайте азбучен ред, когато изброявате
  • Присъства изцяло идентичността на жените и мъжете
  • Не задавайте въпроси на жени за личния живот
  •  Говорейки за „жени“, а не за „жена“,  на „Международен ден за правата на човека  на жените“, а не „денят  на жените“ и „правата на човека“, а не „права на човека“
  • Разнообразете представянето на жените и мъже
  • Осигурете баланс в броя на жените и мъже
  •  Обучете професионалисти и разпространете тези правила