Две събития се проведоха в град Видин по проект „Честна игра“

В гр. Пловдив бяха проведени две събития по проект „Честна игра“

Проведоха се две събития по проект „Честна игра“ в гр.Бургас

Две събития по проект „Честна игра“ бяха проведени в гр. Варна

Бяха проведени две събития по проект „Честна игра“ в гр. Русе

Две събития от информативен характер предстои да се състоят в гр. Русе по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер ще се състоят в гр. София по проект „Честна игра“

Предстоят две събития от информативен характер в гр. Пловдив по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер ще се състоят в гр. Варна по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер предстои да се състоят в гр. Бургас по проект „Честна игра“