🤸‍♀️🚫 Насилието не е спорт – да защитим младите гимнастици! 🚫🤸‍♂️

Постер и видео, илюстриращи проблема с насилието, основано на пола в спорта, и в частност в гимнастиката, бяха разработени и разпространени в рамките на информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“.

Публикациите на постера и видеото в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете на двете организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/, целят да илюстрират негативните последствия от дискриминацията и физическото и психическо насилие в спорта, тъй като статистиката сочи, че всеки трети подрастващ, занимаващ се професионално със спорт, се оказва тяхна жертва или свидетел. Основен приоритет на информационната кампания е предоставянето на възможности за разрешаване, предотвратяване и изкореняване на проблема, посредством даване гласност на сериозността му; повишаване осведомеността по темата; насърчаване на спортсменството и честната игра и подкрепа на потърпевшите.

Видеото можете да видите тук:

https://www.youtube.com/watch?v=s_HX_lpucrQ

Проект „Честна Игра“ се реализира от сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Ресурсен център Билитис“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 по тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.