🏐🚫 Насилието не е спорт – нека защитим нашите бъдещи волейболни звезди! 🚫🏐

 

 

В рамките на информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, бяха създадени и разпространи видео и постер, илюстриращи проблема с насилието, основано на пола в спорта, и особено във волейбола.

Целта на публикациите на постера и видеото в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете на двете организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/, е да илюстрират негативните последствия от дискриминацията и физическото и психическо насилие в спорта, тъй като се оказва, че всеки трети подрастващ, занимаващ се професионално със спорт, е станал тяхна жертва или свидетел. Сред основните приоритети на информационната кампания са даване гласност на сериозността на проблема; повишаване осведомеността по темата; насърчаване на спортсменството и честната игра и подкрепа на потърпевшите.

Можете да видите видеото тук:

https://youtu.be/-Vo3oXJFKV0

Проект „Честна Игра“ се реализира от сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Ресурсен център Билитис“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 по тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.