Проведоха се две събития по проект „Честна игра“ в гр.Бургас

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, бяха проведени в град Бургас на 16.02.2023г :

  1. Събитие с цел разпространение на „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“, изработен в рамките на проекта.
  2. Обучение на журналисти

Събитията са част от програмата, предвидена по проект „Честна игра“, който цели да информира, оборва и предотвратява насилието и дискриминацията в спорта.

В рамките на събитието за разпространение на „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“ участие взеха местни треньори, представители на спортни клубове и спортисти. Наръчникът представлява документ, описващ правила за работа на спортни организации във връзка с превенция и борба с насилието, основано на пола, и е разработен като част от проекта „Честна игра”. След представянето му на участниците, представители на спортни организации, последва дискусия между участниците, където посредством споделяне на опит и запознаване със съвети и правила от Наръчника, бяха разискани методи за справяне с проблема.

Обучението на журналисти бе проведено под формата на среща с местни журналисти, в рамките на която, с тяхно участие бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с езика на омразата в спорта; наличието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

 

Проектът се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП по рода си за България.