Приключи проект „Честна игра“, № 63/21.07.2021 г.

Успешно приключиха дейностите по проект „Честна игра“, изпълняван от Сдружение „Бокая“ и Ресурсен център „Билитис“ с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта бе да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта.

 

Основните дейности по проекта бяха изпълнени успешно, а именно:

  • Провеждане на онлайн изследване с участвали 200 български спортисти, което бе използвано за оценка на ситуацията с насилието в спорта в България и като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики
  • Създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта.
  • Проведени обучения за спортни журналисти и събития за разпространение на създадения в рамките на проекта Наръчник сред представители на спортни организации; ръководство на спортни клубове и спортисти
  • Създаване и осъществяване на информационна и комуникационна кампания, насочена към спортисти, спортни клубове и широката общественост.
  • Организирани и проведени спортни събития, сред които състезание с лодки по река Дунав и волейболен турнир
  • Организиране и провеждане на кръгла маса с участието на представители на Министерство на Младежта и Спорта, Национална Спортна Академия „Васил Левски“, спортни клубове и организации, спортисти, спортни училища.

 

Като оценка на влиянието на проведените дейности и събития, можем да потвърдим, че директно участие са взели повече от предвидените 500 души. Относно онлайн кампанията ни, се радваме да споделим, че имаме достигнати над два пъти повече от предвидените уникални потребители в социалните мрежи.

 

Със завършека на проект „Честна игра“ не завършва ангажираността на водещата организация сдружение „Бокая“, нито на партньорската организация „Билитис“ към проблемите, засегнати в рамките му. Продължаваме да се борим за създаване на една по-добра, свободна и лишена от насилие среда за българските спортисти.

Повече информация за проекта можете да намерите в сайта ни https://fairplay-project.eu/; сайтът на сдружение „Бокая“ https://bokaya.eu/, както и в профилите и каналите на двете организации в социалните медии – https://www.youtube.com/@bokayaassociation6619; https://www.facebook.com/bilitisfoundation; https://www.instagram.com/bilitisfoundation/?hl=en