Предстоят две събития от информативен характер в гр. Видин по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, предстои да бъдат проведени в град Видин като част от програмата на проект „Честна игра“. Проектът се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП по рода си за България.

Едното от събитията е обучение на журналисти от областта, в рамките на което да бъдат дискутирани проблеми, свързани с насилието в спорта, които намират отражение в областта на журналистиката, например езика на омразата в спорта; присъствието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Второто предвиждано събитие е среща с представители на спортни клубове от града и областта, включително треньори и спортисти, на които ще бъде представен документ, описващ правила за работа на спортни организации във връзка с превенция и борба с насилието, основано на пола, и е разработен като част от проекта, наречен „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“. Очаква се след запознаването на гостите с неговото съдържание да последва дискусия за добри практики на спортните клубове по отношение на превенцията и борбата с насилието в спорта.

Такива събития се предвиждат и в градовете Русе, Бургас, Варна, София и Пловдив.