По проекта „Честна игра“ ще бъдат проведени обучения на журналисти в шест от градовете на страната

Обучения за журналисти и разпространение на Наръчник за спортни организации са част от дейностите по проекта „Честна игра“  на сдружение „Бокая“, които започват от началото на следващия месец.  Дейността предвижда обучения на 50+ журналисти чрез уъркшопи, както и разпространение на Наръчника за спортни организации, изработен по проекта. Срещите ще се проведат на място в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин и Русе. Обучителната програма предвижда чрез дискусии и споделяне на опит, как да бъде избегната употребата на език, който нормализира насилието, основано на пола в спорта. Чрез тези обучения спортните журналисти ще повишат уменията си за превенция и борба с проблема. Разпространението на Наръчника с правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта ще стане по време на дискусионни срещи с треньори и представители на ръководства на спортни клубове в изброените населени места. Очаква се в резултат на дейността 100 треньори/мениджъри на клубове да вземат директно участие в срещите и да се ангажират с прилагане на правилата, описани в Наръчника. Той ще бъде представен и съгласуван с експерти от НСА и Министерство на младежта и спорта с цел ангажиране на тези институции в промотирането му на по-късен етап. Предвиждат се 6 полу-дневни уъркшопа за журналисти в 6-те населени места (София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин и Русе), с по 8-10 участници. Ще бъде приложена интерактивна програма, която включва упражнения за анализ на текстове, идентифициране на скрити (или явни) дискриминативни послания, развиване на умения за използване на полово-неутрален език и промотиране на концепцията за „честна игра“ (която изключва всички форми нанасилие) в спортните новини. При посещенията в набелязаните градове ще бъдат организирани и срещи с треньори и представители на ръководства на спортни клубове за представяне на Наръчника за спортни организации и правилата за превенция на насилието, основано на пола в спорта.