Изследователска методология за проучване сред 200 спортисти и любители

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Генериране на нови знания за текущото положение в България относно
всички форми на насилие в спорта, включително насилие, основано на
пола, посредством провеждането на онлайн анкета сред
професионални спортисти и активно спортуващи любители.
Определяне и документиране на полезни практики от чужбина във
връзка с разработване и предлагане на набор от препоръки, които да
залегнат в основите на Наръчник с Правила за превенция и борба с
насилието, основано на пола в спорта, съгласуван и утвърден от
Министерство на младежта и спорта.

Цялото съдържание на документа можете да откриете тук –

Методология – Проучване сред спортисти – Честна игра