Две събития се проведоха в град Видин по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, бяха проведени в град Видин на 02.12.

Те са част от програмата, предвидена по проект „Честна игра“, който цели да информира, оборва и предотвратява насилието и дискриминацията в спорта.

Първото от двете събития – обучение на журналисти, бе проведено под формата на среща с местни журналисти, където се разгледаха и обсъдиха въпроси, обхващащи езика на омразата в спорта; сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Второто събитие бе с цел разпространение на „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“. Документът, описващ правила за работа на спортни организации във връзка с превенция и борба с насилието, основано на пола, е разработен като част от проекта „Честна игра”, който се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП по рода си за България.

Местни треньори, представители на спортни клубове и спортисти взеха участие в събитието и последвалата дискусия, където посредством споделяне на опит и запознаване със съвети и правила от Наръчника, бяха разискани методи за справяне с проблема.

Подобни събития се предвиждат и в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.