Две събития по проект „Честна игра“ бяха проведени в гр. Варна

Две събития от информативен характер, които са част от програмата, предвидена по проект „Честна игра“, който цели да информира, оборва и предотвратява насилието и дискриминацията в спорта, бяха организирани от сдружение „Бокая“ и проведени в град Варна на 15.02.2023г:

  1. Събитие с цел разпространение на „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“, изработен в рамките на проекта.
  2. Обучение на журналисти

Местни треньори, представители на спортни клубове и спортисти взеха участие в събитието за разпространение на „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“. Наръчникът представлява документ, описващ правила за работа на спортни организации във връзка с превенция и борба с насилието, основано на пола, и е разработен като част от проекта „Честна игра”. След запознаването на гостите от спортни организации с неговото съдържание, последва дискусия между участниците, където посредством споделяне на опит и запознаване със съвети и правила от Наръчника, бяха разискани методи за справяне с проблема.

Обучението на журналисти бе проведено като среща с местни журналисти, като с тяхно участие бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с езика на омразата в спорта; наличието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Проектът се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП по рода си за България.