Две събития от информативен характер предстои да се състоят в гр. Бургас по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, ще бъдат проведени в град Бургас като част от програмата на проект „Честна игра“, който се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП за България.

Първото от двете събития е обучение на журналисти от област Русе, където ще бъдат дискутирани проблеми, свързани с насилието в спорта, които са актуални и в сферата на журналистиката, като езика на омразата в спорта; присъствието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Второто събитие ще се проведе под формата на среща с представители на спортни клубове от града и областта, включително треньори и спортисти, на които ще бъде представен документ, описващ правила за работа на спортни организации в насока превенция и борба с насилието, основано на пола, разработен като част от проекта, и наречен „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“. Очаква се след запознаването на гостите с неговото съдържание да последва дискусия за добри практики на спортните клубове по отношение на превенцията и борбата с насилието в спорта.

Такива събития са проведени до момента в градовете Видин и Русе и се предвижда да се състоят във Варна, Пловдив и София.