Две събития от информативен характер ще се състоят в гр. Варна по проект „Честна игра“

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, се предвижда да бъдат проведени в град Варна като част от програмата на проект „Честна игра“, който се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП за България.

Първото от двете събития е обучение на журналисти от област Варна, където ще бъдат разглеждани и обсъждани проблеми, свързани с насилието в спорта, които са актуални и в сферата на журналистиката, като езика на омразата в спорта; присъствието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Второто събитие ще се проведе под формата на среща с представители на спортни клубове от града и областта, включително треньори и спортисти, целта на която е да бъде представен документ, описващ правила за работа на спортни организации в насока превенция и борба с насилието, основано на пола, разработен като част от проекта, и наречен „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“. Очаква се след запознаването на гостите с неговото съдържание да последва дискусия за добри практики на спортните клубове по отношение на превенцията и борбата с насилието в спорта.

Такива събития са проведени до момента в градовете Видин, Русе и Бургас и ще се състоят също така в Пловдив и София.