Бяха проведени две събития по проект „Честна игра“ в гр. Русе

Две събития от информативен характер, организирани от сдружение „Бокая“, бяха проведени в град Русе на 14.02.2023г:

  1. Обучение на журналисти
  2. Събитие с цел разпространение на „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“, изработен в рамките на проекта.

Двете събития са част от програмата, предвидена по проект „Честна игра“, който цели да информира, оборва и предотвратява насилието и дискриминацията в спорта.

Обучението на журналисти бе проведено под формата на среща с местни журналисти, където бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с езика на омразата в спорта; присъствието на сексизъм в езика и комуникациите, включително в журналистически публикации, както и актуални примери за дискриминация на полова основа в регионален и световен мащаб.

Местни треньори, представители на спортни клубове и спортисти взеха участие в събитието, където бе представен „Наръчник за подобряване на превенцията и борбата с насилието в спорта“, който представлява документ, описващ правила за работа на спортни организации във връзка с превенция и борба с насилието, основано на пола, и е разработен като част от проекта „Честна игра”. Последва дискусия между участниците, където посредством споделяне на опит и запознаване със съвети и правила от Наръчника, бяха разискани методи за справяне с проблема.

Проектът се изпълнява от сдружение „Бокая“ с партньорството на фондация „Билитис“ и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП по рода си за България.